Компрессорлор

  • Артка толтуруучу материалды ныктоо үчүн экскаватордун ныктоочу дөңгөлөгү

    Артка толтуруучу материалды ныктоо үчүн экскаватордун ныктоочу дөңгөлөгү

    Crafts ныктоочу дөңгөлөк - траншеяларды толтурууда жана топурак иштеринин башка түрлөрүндө каалаган тыгыздалуу деңгээлине арзан баада жетишүү мүмкүнчүлүгү.Дирилдөөчү машинага салыштырганда, ныктоочу дөңгөлөк суу, газ жана канализация линияларындагы муундардын бошоңдоп кетүүсүнөн, пайдубалдарды, плиталарды же электрондук жабдууларды бузуудан качууга жөндөмдүү.Сиз тыгыздоочу дөңгөлөкүңүздү тез же жай кыймылдатпасаңыз да, ошол эле тыгыздоону ала аласыз, бирок титирөөчү машинанын кыймылдуу ылдамдыгы ныктоого көп таасир этет, тез ылдамдык начар кысууну билдирет.

  • Жерди эффективдүү ныктоо үчүн экскаватордун гидравликалык компакторлору

    Жерди эффективдүү ныктоо үчүн экскаватордун гидравликалык компакторлору

    Кол өнөрчүлүктүн гидравликалык пластина компактору траншеяда, жээктерди курууда, жерди тегиздөөдө, жол курууда, имараттын пайдубалында жана жантайыңкы ныктоодо топуракты эффективдүү тыгыздоо үчүн жакшы вариант.Экскаватордун пластина компактору – бул экскаватордун эффективдүүлүгүн жогорулатууга жана көбүрөөк ишти тезирээк бүтүрүүгө жардам бере турган бышык ныктоочу курал.