Skeleton Bucket

  • Материалды электен өткөрүү үчүн скелет чакасы

    Материалды электен өткөрүү үчүн скелет чакасы

    Скелет челек — казуучу жана электен өткөрүүчү 2 функциялуу экскаватор чакасынын бир түрү.Скелет чакасында кабык пластина жок, анын ордуна болот табак скелет жана таяк болот.Чака түбү болоттон жасалган торду болот плитанын скелетинен жана таяк болоттон түздү, алар скелет чакасынын электен өткөрүү функциясын аткарат жана тордун өлчөмүн сиздин талапка ылайыкташтырса болот.Скелет чакасын жалпы максаттагы чакадан, оор жүктөөчү чакадан же арык тазалоочу чакадан ар кандай жумуш шарттарын аткаруу үчүн өзгөртсө болот.